Poreska uprava Republike Srpske sprovela pojačane kontrole: Na Jahorini otkriveno neevidentiranje prometa i neprijavljeni radnici

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske sproveli su trodnevnu akciju pojačane posebne kontrole poreskih obveznika na području Jahorine, tačnije Olimpijskog centra Jahorina, sa akcentom na kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i kontrolu prijavljivanja radnika.

Kontrole su izvršene na osnovu prijava i informacija prikupljenih sa terena, podataka iz službenih evidencija koje vodi Poreska uprava RS, te sprovedenih analiza rizika, a prema kojima se došlo do određenih indicija da pojedini poreski obveznici na području Jahorine ne prijavljuju sav prihod Poreskoj upravi RS, te da ne prijavljuju radnike u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Akcija, u kojoj su angažovana 22 inspektora Poreske uprave RS, započeta je u subotu ujutro i za tri dana izvršene su 53 posebne kontrole, te je tom prilikom izdat 31 prekršajni nalog, od čega 20 prekršajnih naloga za pravna lica i 11 prekršajnih naloga za samostalne preduzetnike. Od tog broja 26 prekršajnih naloga izrečeno je za neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i pet prekršajnih naloga za neprijavljivanje radnika u jedinstveni sistem naplate doprinosa, zbog toga što je prilikom kontrole zatečeno šest neprijavljenih radnika.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori su izdali prekršajne naloge na ukupan iznos kazni od  202.000 KM, a kažnjeni su sljedeći poreski obveznici: T.R. „Max“ Jahorina, „Viktorija“ s.p.. Sokolac, Restoran „Trebevićki raj“ Trebević, „Rajska vrata“ sp Jahorina, „Vila Andrea“ sp Trebević, „Stanišić“ doo PJ Restoran „Brus“ Trebević, „Lavina“ doo Jahorina, zatim „Bord 20“ doo Jahorina, „Luing“ doo PJ „Centrala“ Jahorina, te „Ski feniks“ doo Jahorina.

Nakon ovih kontrola, inspektori Poreske uprave Republike Srpske su izrekli i 21 usmeno rješenje mjere zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 i 30 dana.

Pored toga, u toku ove akcije sprovođenja pojačanih posebnih kontrola inspektori Poreske uprave RS su obišli i više od 30 mjesta poslovanja, odnosno poreskih obveznika koji još uvijek nisu počeli sa radom.

„Tokom sprovođenja akcije uočeno je da su većina prekršajno kažnjenih poreskih obveznika povratnici u vršenju prekršaja, tj. da su u toku prethodnih kontrola takođe prekršajno kažnjavani, zbog čega su pojedinim poreskim obveznicima izrečene novčane kazne u dvostrukom iznosu“, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

On je najavio da će Poreska uprava Republike Srpske i u narednom periodu, nastaviti sa ciljanim akcijama posebnih  kontrola kod onih poreskih obveznika za koje postoje indicije o padu poreske discipline širom Republike Srpske, pa tako i na području Jahorine.

„S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonske propise i da svoju dobit grade na pružanju kvalitetnijih usluga građanima, u zakonskim okvirima i fer tržišnoj utakmici, a ne na izbjegavanju svojih poreskih obaveza. Cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već stvaranje lojalne konkurencije, odnosno da svi poreski obveznici u Republici Srpskoj posluju pod istim uslovima“, rekao je Maričić.

Inače, ovakve pojačane akcije kontrola na području Jahorine, inspektori Poreske uprave Republike Srpske sprovodili su i prethodnih godina, pred početak ili u toku same zimske sezone. Tako je u toku zimske turističke sezone 2020/2021. godine izvršeno 20 posebnih kontrola, te je zbog utvrđenih nepravilnosti izdato šest prekršajnih naloga, na ukupan iznos kazni od 13.500 KM, a otkrivena su i dva neprijavljena radnika. Takođe, u toku prošle zimske sezone 2021/2022. godine na Jahorini izvršeno je 120 posebnih kontrola, te je u  78 posebnih kontrola utvrđene nepravilnosti, zbog čega su poreskim obveznica izdati prekršajni nalozi na ukupan iznos kazne od 339.500 KM. Takođe, tom prilikom je otkriveno šest neprijavljenih radnika i doneseno 17 usmenih rješenja mjera zabrane obavljanja djelatnosti, kao i jedno rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.