Poreska uprava Republike Srpske za osam mjeseci prikupila više od 1,818 milijardi KM: Naplata javnih prihoda veća za 214,7 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 1,818 milijardi maraka, što je za čak 214,7 miliona KM ili 13 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u apsolutno svim segmentima javnih prihoda.

Da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj pokazuje i podatak da je naplata u prvih osam mjeseci ove godine za čak 150,7 miliona maraka ili devet odsto veća nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom korona virusa i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda.

Kada je u pitanju samo avgust ove godine, naplata je iznosila 225,7 miliona KM, što je za 18,2 miliona maraka ili devet odsto više nego u avgustu prošle godine. Rast naplate u avgustu zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od 12, odnosno 19 odsto u odnosu na avgust prošle godine. Međutim, direktni porezi su u avgustu ove godine naplaćeni u iznosu od 33,2 miliona KM, što je za 5,2 miliona KM ili 13 odsto manje nego u avgustu prošle godine. Manja naplata u avgustu bilježi se kod poreza na dohodak, i to za 1,7 miliona KM, prije svega zbog toga što je Vlada RS povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika. Pored toga, manja naplata u avgustu je zabilježena i kod poreza na dobit, za nešto više od tri miliona KM. Razlog manje naplate ove vrste poreza je zbog toga što je, sa ciljem pomoći privredi u prevazilaženju krize izazvane pandemijom korona virusa, poreskim obveznicima data mogućnost da obaveze za porez na dobit koje dospjevaju 31. marta, mogu platiti do 30. juna ili do kraja godine u ratama. Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti u avgustu, i on bilježi smanjenje, i to za 19 odsto, prije svega jer su pojedine skupštine opština i gradova u Republici Srpskoj, među kojima je i Banjaluka, donijele odluke o nižim stopama poreza na nepokretnosti za ovu godinu.

Posmatrano od početka godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 337,8 miliona maraka, što je za 36,8 miliona maraka ili 12 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 169,4 miliona maraka, što je za 20,6 miliona KM ili 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 138,6 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili osam procenata više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za oko 5,5 miliona KM ili 44 odsto više nego u prvih osam mjeseci 2020. godine.

Naplata doprinosa je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1,167 milijardi maraka i veća je za 111,6 miliona KM ili 11 odsto nego u istom periodu prošle godine, odnosno za skoro 133 miliona maraka ili 13 odsto više nego u istom periodu 2019. godine. Za Fond PIO naplaćeno je 664,5 miliona KM ili 10 odsto više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 421,5 miliona KM ili 11 odsto više, a i naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje je takođe veća za po 11 procenata.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih osam mjeseci ove godine iznosila 313,4 miliona KM, što je za 66,2 miliona KM ili 27 odsto više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 189,6 miliona maraka ili 18 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 41,6 miliona maraka ili 50 procenata više u odnosu na prvih osam mjeseci prethodne godine. Takođe, povećana je i naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada i kazni za 68, odnosno 46 procenata, dok je naplata ostalih prihoda povećana za 14 odsto.

Na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo je više faktora, među kojima su svakako mjere koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Pored toga, za stabilnu naplatu svakako treba zahvaliti i odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda. Važan faktor stabilne naplate je i konstantno uvođenje novih elektronskih usluga od strane Poreske uprave RS, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda te ohrabrujući oporavak domaće privrede nakon krize izazvane pandemijom korona virusa.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim daju svoj doprinos jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.