Poreska uprava RS blagovremeno podsjeća poreske obveznike: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta 2022. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2021. i 2022. godinu, a koje je moguće podnijeti i elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave RS.

Kada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2022. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2021. godinu, zatim za podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku za 2021. godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2022. godinu.

Za preduzetnike, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2021. godinu, Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2021. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2021. godini prijavljen porez manji od 600 KM, te Godišnje poreske prijave za posebnu republičku taksu za 2022. godinu.

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2022. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2021. godinu, zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2021. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2021. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za registrovano oružje za 2022. godinu.

Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2022. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org, u rubrikama za fizička, pravna lica i preduzetnike.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova.

Cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje poreskih obveznika, nego da Poreska uprava bude servis poreskih obveznika koja će im uvijek biti na usluzi i pomoći da jednostavnije izvrše svoje poreske obaveze, sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.