Poreska uprava RS, Grad Banjaluka i opština Laktaši zajedno do većeg obuhvata obveznika: Pozivi za upis nepokretnosti u registar stižu na kućne adrese

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti u katastarskim opštinama Petrićevac 1 i Petrićevac 2 na području Banjaluke, te katastarske opštine Laktaši centar na području Laktaša, za koje je analizom postojećih evidencija utvrđeno da nisu podnijeli poresku prijavu za upis u Fiskalni registar nepokretnosti, da će im u narednim danima na kućne adrese dostaviti pozive da upišu nepokretnosti u taj registar.

Obaveza tih poreskih obveznika iz pomenute tri katastarske opštine biće da u roku od osam dana od dana prijema poziva podnesu prijavu za upis u Fiskalni registar nepokretnosti u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost.

Ove aktivnosti definisane su Sporazumom o saradnji koji su potpisali predstavnici Poreske uprave RS, Grada Banjaluka i opštine Laktaši, a u okviru projekta Ministarstva finansija RS pod nazivom „Širenje obuhvata obveznika poreza na nepokretnost“, čiji je cilj pravičnost poreskog opterećenja svih imalaca ili korisnika nepokretnosti, te povećanje prihoda u budžetima lokalnih zajednica, jer je prihod od poreza na nepokretnosti isključivo prihod budžeta lokalnih zajednica.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, rekao je da je ovaj projekat dobra šansa za povećanje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti u gradu Banjaluci i opštini Laktaši, a kasnije i u cijeloj Republici Srpskoj, jer ukoliko efekti projekta budu zadovoljavajući, takav način identifikacije neprijavljenih obveznika poreza na nepokretnost će se primjenjivati ubuduće za sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

On je pozvao poreske obveznike poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj, koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnost, da to učine, jer će u protivnom umjesto njih to učiniti Poreska uprava RS po službenoj dužnosti. Dodao je da će poreski obveznici poreza na nepokretnosti u ovom slučaju, dobrovoljnim podnošenjem prijave za svoju nepokretnost u Fiskalni registar nepokretnosti, izbjeći i eventualne sankcije i naglasio da cilj Poreske uprave RS svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika već njihovo uvođenje u legalne zakonske okvire i stavljanje svih obveznika ovog poreza u ravnopravan položaj.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.