Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike o promjeni kanala komunikacije: „Elektronsko sanduče“ mijenja uslugu „E-zahtjevi“

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je puštanjem u funkciju „Elektronskog sandučeta“ za dvosmjernu komunikaciju između Poreske uprave i poreskih obveznika, prestala potreba za funkcionisanjem usluge „E-zahtjevi“, koja će od 1. marta ove godine biti ugašena.

Naime, poreski obveznici su putem internet stranice Poreske uprave RS, imali mogućnost da pristupe usluzi „E-zahtjevi“, koja im je omogućavala da elektronskim putem podnose zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva jednostavnim slanjem obrasca zahtjeva na elektronske adrese nadležnih područnih centara Poreske uprave RS, bez potrebe dolaska na šaltere Uprave.

Međutim, puštanjem u funkciju „Elektronskog sandučeta“, koje je objedinilo sve elektronske usluge Poreske uprave, podnošenje ove vrste zahtjeva prema Poreskoj upravi ubuduće će biti vršeno putem „Elektronskog sandučeta“.

S tim u vezi, Poreska uprava RS poziva poreske obveznike da koriste uslugu „Elektronsko sanduče“ i tako na brži, jeftiniji i jednostavniji način komuniciraju sa Poreskom upravom Republike Srpske.

Inače, korišćenje elektronske usluge „E-sanduče“ omogućeno je posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, rubrika „E-usluge“. Za korišćenje elektronske usluge u dijelu prijem dokumenata u elektronskom obliku od Poreske uprave RS potrebno je da poreski obveznik zaključi ugovor o korišćenju elektronske usluge prijema poreskih akata putem „E-sandučeta“, dok je korišćenje elektronske usluge za podnošenja zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka u elektronskom obliku putem  otpremnog sandučeta omogućeno svim poreskim obveznicima koji su registrovani korisnici elektronskih usluga što praktično znači da je obvezniku prijavom na elektronske usluge omogućen pristup otpremnom sandučetu. Obveznici koji nisu korisnici elektronskih usluga i koji nemaju elektronski  potpis za korišćenje funkcionalnosti otpremnog sandučeta potrebno je da se registruju kao korisnici elektronskih usluga i da posjeduju certifikat za elektronski potpis.