Poreska uprava RS podržava aktivnosti policije

Poreska uprava Republike Srpske obavještava javnost da, u vezi sa današnjim hapšenjem inspektora Područnog centra Banjaluka Poreske uprave Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo, podržava aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala.

Po dobijanju zvaničnih informacija o ovom predmetu od istražnih organa, u skladu sa zakonom odlučićemo i o pokretanju disciplinskog postupka protiv ovog inspektora.

Naime, jedan od strateških ciljeva u radu Poreske uprave RS, pored borbe protiv sive ekonomije, je i podrška suzbijanju korupcije i kriminala tako da smo veoma odlučni da iz svojih redova odstranimo sve one koji su skloni činjenju krivičnih djela i koji ih čine, tako da ove aktivnosti upravo idu u prilog tome.

Poreska uprava RS i ovom prilikom poziva građane da prijave svaki oblik koruptivnog ponašanja službenika Poreske uprave RS.