Poreska uprava RS punopravni član Intra-evropske organizacije poreskih uprava (IOTA): Direktor Maričić učestvovao na IOTA konferenciji u Atini

Poreska uprava Republike Srpske, kao punopravni član Intra-evropske organizacije poreskih uprava (IOTA), zajedno sa drugim članicama uzela je aktivno učešće na IOTA Godišnjoj međunarodnoj konferenciji, koja je od 18. do 19. oktobra ove godine održana u Atini.

Na ovoj konferenciji, koju je organizovala Nezavisna uprava za javne prihode Grčke u saradnji sa Intra-evropskom organizacijom poreskih uprava (IOTA,) Poresku upravu Republike Srpske predstavljao je direktor Goran Maričić, sa saradnicima. Ovogodišnja Konferencija okupila je zajedno direktore poreskih uprava IOTA članica, predstavnike međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i akademskog društva kako bi zajedno diskutovali o temi “Izgradnja hibridne poreske uprave za veću agilnost i otpornost u svijetu koji se mijenja“.

Poseban fokus ove Konferencije bio je usmjeren na razvoj hibridne strategije koja odgovara poreskoj upravi, zatim na glavne organizacione elemente hibridne organizacije, usklađivanje organizacione strukture sa očekivanjima korisnika, te na preispitivanje organizacionih sposobnosti. Takođe, u okviru Konferencije, bilo je riječi i o hibridnim modelima rada, poput digitalizacije, te o prednostima i nedostacima hibridne organizacije i mjerenjima rezultatata hibridne transformacije.

Direktor Maričić je rekao da ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku za direktore poreskih uprava, više rukovodioce i poreske stručnjake koji slično razmišljaju da kroz prezentacije i panel diskusije podijele praktične ideje kako bi poreske uprave ne samo bile dobro pripremljene nego i osposobljene da se iznesu sa izazovima sadašnjice i sa sigurnošću iskorače ka budućnosti.

„U okviru Konferencije imali smo priliku i da predstavimo Poresku upravu RS, ali i naša dostignuća u oblasti digitalizacije, te da predstavimo sve one aktivnosti koje smo provodili u doba pandemije korona virusa kako bi bili na usluzi poreskim obveznicima u tim izazovnim vremenima. Takođe, istakli smo i naše aktivnosti na pojednostavljenju administrativnih procedura rada na osnovu čega smo svrstani u red razvijenih evropskih poreskih administracija“, rekao je Maričić.

Sa ovog skupa je poručeno da se kao lideri poreskih uprava, rukovodioci iz članica IOTA-e, suočavaju sa izazovom sa kojim se ni jedan lider poreske uprave do sada nije morao suočiti. „Način rada i interakcije poreskih organa sa poreskim obveznicima zauvijek se promijenio. Sada direktori poreskih uprava članica IOTA-e trebaju voditi svoje poreske uprave kroz izazove i osigurati agilnostporeskih uprava kako bi bili korak ispred i dalje u budućnosti“, jedna je od poruka sa ove Konferencije.