Nova funkcionalnost u okviru elektronskih usluga: „Poresko uvjerenje“ za bržu i lakšu provjeru stanja obaveza

Poreska uprava Republike Srpske, je sa ciljem optimizacije administrativnih procedura i formalnosti, pustila u funkciju novu elektronsku uslugu pod nazivom „Poresko uvjerenje“, čijim korištenjem poreski obveznici na jednostavan i brz način mogu provjeriti stanje svojih poreskih obaveza.

Ova nova funkcionalnost, u okviru sistema elektronskih usluga „e-Usluge“ Poreske uprave Republike Srpske, omogućena je za sve kategorije poreskih obveznika – fizička i pravna lica, te za preduzetnike.

S tim u vezi, Poreske uprava poziva poreske obveznike da korste ovu novu mogućnost koja je za njih kreirana u okviru elektronskih usluga Poreske uprave, te da korištenjem usluge „Poresko uvjerenje“ na brz i jednostavan način dođu do potrebih informacija iz poreskih evidencija, te uštede vrijeme potrebno za dolazak u prostorije Uprave.

Sa ciljem promocije ove nove usluge, Poreska uprava Republike Srpske je započela i medijsku kampanju pod nazivom „Jednostavno i bez čekanja“, putem koje ćemo prezentovati javnosti prednosti i značaj nove usluge „Poresko uvjerenje“ za sve poreske obveznike. Kampanja se realizuje na više elektronskih i štampanih medija, te internet portala, sa ciljem da što više poreskih obveznika bude informisano i počne da koristi „Poresko uvjerenje“, ali i druge funkcionalnosti iz sistema elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske, kojesu im od ranije na raspolaganju.

Inače, uvođenje ove nove elektronske usluge je nastavak aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na modernizaciji poslovanja sa samo jednim ciljem, da se poreskim obveznicima što je moguće više olakša, ubrza i pojednostavi izvršavanje njihovih poreskih obaveza. Tim ciljem će se Poreska uprava Republike Srpske voditi i ubuduće.