Poreska uprava RS u prva tri kvartala ove godine nastavila stabilan trend: Naplata premašila dvije milijarde KM

Iako se povećanjem neoporezivog dijela plate, odnosno osnovnog ličnog odbitka i odbitka po osnovu izdržavanih članova porodice, te umanjenjem i ukidanjem naplate određenih taksi, Republika Srpska odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika, naplata javnih prihoda u ovoj godini nastavlja stabilan trend.

Naime, Poreska uprava RS je u prvih devet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 2,038 milijardi maraka, što je za čak 215,1 miliona KM ili 12 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.

A da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u RS ove godine pokazuje i podatak da je naplata u prvih devet mjeseci ove godine za čak 177,8 miliona maraka ili 10 odsto veća nego u istom periodu 2019. godine.

Posmatrano od početka godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 371,3 miliona maraka, što je za oko 30 miliona maraka ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 184,9 miliona maraka, što je za 17,9 miliona KM ili 11 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 152,2 miliona KM, što je za 6,8 miliona KM ili pet procenata više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za 4,6 miliona KM ili 28 odsto više nego u prvih devet mjeseci 2020. godine.

Naplata doprinosa je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 1,316 milijardi maraka i veća je za 116,7 miliona KM ili 10 odsto nego u istom periodu prošle godine,

odnosno za oko 153 miliona maraka ili 13 odsto više nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih devet mjeseci ove godine iznosila 350,1 miliona KM, što je za 68,4 miliona KM ili 24 odsto više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od oko 209 miliona maraka ili 16 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 48,7 miliona maraka ili 52 procenta više. Takođe, povećana je i naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada, kazni i ostalih javnih prihoda.

Kada je u pitanju samo septembar ove godine, naplata je iznosila 219,5 miliona KM, što je na nivou naplate iz septembra prošle godine, dok je u odnosu na septembar 2019. godine naplata veća za 27 miliona KM ili 14 odsto. Rast naplate u septembru ove u odnosu na septembar prošle godine zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od četiri, odnosno šest odsto. Međutim, direktni porezi su u septembru naplaćeni u iznosu od 33,6 miliona KM, što je za 6,9 miliona KM manje nego u septembru prošle godine. Manja naplata direktnih poreza u septembru bilježi se kod poreza na dohodak, i to za 3,5 miliona KM, prije svega zbog toga što je Vlada RS povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika. Takođe, Zakonom o izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećan je osnovni lični odbitak od poreske osnovice, te lični odbitak od poreske osnovice za izdržavane članove porodice, pa je i zbog tih izmjena došlo do predviđenog smanjenja prihoda. Pored toga, manja naplata u septembru zabilježena je i kod poreza na dobit, za oko 2,7 miliona KM, s obzirom na prolongiranje rokova plaćanja ovog poreza do 30. juna ili do kraja godine, u ratama.

Iz svega navedenog da se zaključiti da su mjere Vlade RS na prevazilaženju posljedica pandemije, te redovne i pravovremene aktivnosti Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda, ali i veoma odgovoran odnos većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, bili presudan faktor u stabilizaciji naplate javnih prihoda u vremenu krize izazvane pandemijom korona virusa.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.