Poreske uprave Republike Srpske i Brčko distrikta BiH potpisale sporazum: Dogovorena zajednička obuka poreskih službenika

Poreska uprava Republike Srpske i Direkcija za finansije – Poreska uprava Brčko distrikta BiH potpisale su sporazum o saradnji u oblasti obuke poreskih službenika, što je nastavak uspješne saradnje ove dvije institucije.

Tim povodom, sporazum o saradnji su danas u Banjaluci potpisali direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i Janja Geljić, v.d. direktora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH-Poreska uprava. Sporazumom je predviđeno da u cilju kvalitetnijeg i uspješnijeg rada, poreski službenici Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH – Poreska uprava, sa posebnim akcentom na poreske službenike zaposlene u oblasti poreskih kontrola, prisustvuju i pohađaju relevantne obuke, odnosno nastave, koje će biti osmišljene i sprovedene od strane Poreske uprave RS, a u čijem sprovođenju će učestovati i poreski službenici Poreske uprave RS.

Sa sastanka je poručeno da Poreska uprava Republike Srpske ima dugogodišnje iskustvo u oblasti organizovanja i sprovođenja obuka poreskih službenika, koristeći se savremenim tehnikama i alatima, koje su se pokazale i te kako značajnim i nezaobilaznim korakom ka podizanjem nivoa kvaliteta znanja i prakse kod poreskih službenika.

Direktor Maričić je rekao da Poreska uprava RS intezivno sarađuje sa drugim poreskim administracijama u BiH i regionu, te da dugi niz godina ima dobru saradnju sa Direkcijom za finansije Brčko Distrikta BiH-Poreska uprava, a ove dvije institucije su zajedno sarađivale na nekoliko porjekata.

„Odlučili smo se da uspostavimo intezivniju saradnju između naših uprava upravo u oblasti edukacija poreskih službenika. Poreska uprava Republike Srpske ima ambiciozan plan uspostavljanje Poreske akademije koja će svojim unutrašnjim snagama, ali i angažujući  spoljne eksperte pokrenuti i modelirati proces sticanja postojećih i novih znanja neophodnih poreskom službeniku budućnosti“, rekao je Maričić.