Poreznici i privrednici zajedno protiv sive ekonomije

Poreska uprava Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca RS moraju biti aktivni partneri u suzbijanju sive ekonomije, tako da nastavak još jače saradnje u narednom periodu treba da bude prioritet, posebno kada je u pitanju suzbijanje rada na crno i nelojalne konkurencije.

Zaključeno je to na sastanku direktora Poreske uprave RS Gorana Maričića i njegovih saradnika sa Sašom Trivićem, predsjednikom Unije udruženja poslodavaca RS i Sašom Aćićem, direktorom Unije udruženja poslodavaca RS, koji je održan danas u sjedištu Poreske uprave RS u Banjaluci.

Centralna tema ovog konstruktivnog sastanka bile su zajedničke aktivnosti na suzbijanju neformalne ekonomije u Republici Srpskoj, a razgovarno je i o procesima digitalizacije u Poreskoj upravi RS, te je konstatovano da je Poreska uprava RS u tom smislu napravila veliki iskorak, sa ciljem da poreskim obveznicima olakša izvršavanje njihovih poreskih obaveza. S tim u vezi, istaknuta je potreba za što masovnijim korištenjem elektronskih usluga koje je omogućila Poreska uprava RS, a koje se odnose prije svega na elektronsko podnošenje svih poreskih prijava, dostavljanje akata elektronskim putem i drugi vidovi elektronske komunikacije sa Poreskom upravom RS, što je posebno značajno u sadašnje vrijeme kada sveopšta situacija sa korona virusom utiče na brojne poslovne procese i ograničava direktnu komunikaciju. Pored toga, sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za razmjenu informacija i podataka.

Direktor Maričić je istakao da je Poreska uprava Republike Srpske veliki dio svojih aktivnosti usmjerila na suzbijanje sive ekonomije i da je za što uspješniju borbu protiv sive ekonomije potrebna i podrška poslovne zajednice, koja se prije svega ogleda u prijavljivanju onih koji rade nelegalno, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju.

„Naše opredjeljenje je da, zajedno sa poslovnom zajednicom u Republici Srpskoj, napravimo još ozbiljnije korake ka smanjenju obima sive ekonomije u Republici Srpskoj, a što je i jedan o prioriteta Vlade RS“, rekao je direktor Maričić.