Posebnim kontrolama izrečene kazne u iznosu od 47.000 KM

Poreska uprava Republike Srpske je, nakon prikupljenih saznanja, provedene analize rizika i utvrđenog pada discipline poreskih obveznika, započela akciju pojačane kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

S tim u vezi, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS su proteklog vikenda izvršili 20 posebnih kontrola i u 11 slučajeva utvrdili nepravilnosti koje su se odnosile na neizdavanje fiskalnih računa, neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa ili neprijavljivanje radnika, zbog čega su tim poreskim obveznicima izdati prekršajni nalozi na ukupan iznos kazne od 47.000 maraka. Zbog neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, odnosno neizdavanja fiskalnih računa sankcionisani su sledeći poreski obveznici: „La Strada“ s.p. Banjaluka, „988“ s.p. Banjaluka, „Big Ben Plus“ s.p. Lončari, „Beograd“ s.p. Bijeljina, „Obala“ s.p. Prijedor, „Iceberg“ s.p. Sokolac, „Ivem“ d.o.o. Zvornik i „Tip Top Gumi“ d.o.o. Zvornik. Zbog neprijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa sankcionisana su tri poreska obveznika, i to: „Stari hrast“ s.p. Lončari, „Astoria“ s.p. Pale i „Maestro“ s.p. Istočno Sarajevo

Inače, Zakonom o poreskom postupku propisano je da posebna kontrola predstavlja provjeru zakonitosti i pravilnosti primjene poreskih propisa, osim provjere zakonitosti i pravilnosti prijavljivanja, ispunjavanja i utvrđivanja poreskih obaveza. Dakle, u sklopu posebnih kontrola vrši se kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i kontrola prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske će i u narednim danima nastaviti akciju pojačanih kontrola poštovanja zakonskih propisa u ovoj oblasti širom Republike Srpske.

Poreska uprava RS ovim putem još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti i na taj način izbjegnu eventualne sankcije, jer cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i suzbijanje nelojalne konkurencije. Takođe, Poreska uprava RS zahvaljuje građanima na saradnji, te ih poziva da i dalje putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS prijavljuju uočene nepravilnosti.