Instrukcije za plaćanje

Uplatnica

Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:

 

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

Vrsta prihodaNaziv prihoda
Uplatio jeIme i prezime / naziv poreskog obveznika, adresa i broj telefona
Svrha doznakePorez na nepokretnosti
PrimalacRačun javnih prihoda grada / opštine
Datum uplateDatum uplate
Račun pošiljaoca:Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
Račun primaoca:Račun javnih prihoda grada / opštine koji je naveden u poreskom računu za porez na nepokretnosti
IznosIznos koji se uplaćuje u KM
Broj poreskog obveznikaJMB fizičkog lica / JIB pravnog lica
Vrsta uplate0: redovna
Vrsta prihoda714112
Poreski period: odPočetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
Poreski period: doZavršetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
OpštinaŠifra grada / opštine gdje se nepokretnost nalazi, prema šifarniku opština i gradova
Budžetska organizacija9999999