Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Обрасци > Пореске пријаве за остале накнаде

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 40/20 02.05.2020.
1.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 40/20 02.05.2020.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 8/15 Преузми pdf документ
1.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 01.01.2015. 31.12.2016. Преузми pdf документ
2. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 89/14 Преузми pdf документ
2.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
3. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 111/10 и 115/10-исправка Преузми pdf документПреузми pdf документ
3.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 01.01.2010. 31.12.2014. Преузми pdf документ
4. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 84/16 Преузми pdf документ
4.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 01.01.2016. 18.02.2019. Преузми pdf документПреузми pdf документ
5. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 12/19 Преузми pdf документ
5.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 01.04.2018. 04.04.2019. Преузми pdf документПреузми pdf документ
6. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 39/19 25.05.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документ
6.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 39/19 05.04.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документПреузми pdf документ