Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Fiskalizacija – podzakonski akti

FISKALIZACIJA

 

BrojFISKALIZACIJASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o fiskalizaciji
1.Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase13/0821.02.2008.
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase121/0831.12.2008
2.Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala13/0821.02.2008.
2.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala121/0831.12.2008.
3.Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije13/0821.02.2008.
3.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije121/0831.12.2008.
4.Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga13/0821.02.2008.
5.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga121/0831.12.2008.
6.Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula18/0807.03.2008.
7.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula18/0807.03.2008.
8.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja18/0807.03.2008.
8.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja16/0914.03.2009.
9.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju18/0807.03.2008.
10.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju74/0820.08.2008.
11.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije18/0807.03.2008.
12.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala18/0807.03.2008.
13.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase18/0807.03.2008.
14.Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja18/0807.03.2008.
14.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja121/0831.12.2008.
15.Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja18/0807.03.2008.
15.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja121/0831.12.2008.
16.Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja18/0807.03.2008.
17.Pravilnik o dinamici fiskalizacije55/0821.06.2008.
17.1.Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije73/0816.08.2008.
17.2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije92/0808.10.2008.
17.3.Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije118/0824.12.2008.
17.4.Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije127/0808.01.2009.
17.5.Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije21/0901.04.2009.
17.6.Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije58/0908.07.2009.
18.Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta71/0808.08.2008.
19.Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga71/0808.08.2008.
20.Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe71/0808.08.2008.
21.Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima16/0914.03.2009.
22.Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama16/0914.03.2009.
23.Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta16/0914.03.2009.
24.Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa86/1407.10.2014.
25.vPravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti…25/1510.04.2015
26.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima80/1806.09.2018
27.Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima90/1806.09.2018
Nevažeći propisi o fiskalizaciji
1.Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa16/0914.03.200906.10.2014
1.1.Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac ZBRFK)14.03.200906.10.2014