Pregled propisa

                                                                     ZAKONI

Broj                                                                                     ZAKONI Službeni glasnikU primjeni odĆir.Lat.
1.Zakon o fiskalizaciji15/2203.03.2022.

 

 

                                                      VAŽEĆI PRAVILNICI

BrojPRAVILNICISlužbeni glasnikU primjeni odĆir.Lat.
1.Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa48/2204.06.2022.
2.Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja48/2204.06.2022.
3.Pravilnik o fiskalnom računu48/2204.06.2022.
4.Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema72/2323.08.2023.

 

                                                   NEVAŽEĆI PRAVILNICI

BrojPRAVILNICISlužbeni glasnikU primjeni odĆir.Lat.
1.Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase13/0821.02.2008
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase121/0831.12.2008
2.Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala13/0821.02.2008
2.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala121/0831.12.2008
3.Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije13/0821.02.2008
3.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije121/0831.12.2008
4.Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga13/0821.02.2008
5.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga121/0831.12.2008
6.Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula18/0807.03.2008
7.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula18/0807.03.2008
8.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja18/0807.03.2008
8.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja16/0914.03.2009
9.Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju18/0807.03.2008
10.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju74/0820.08.2008
11.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije18/0807.03.2008
12.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala18/0807.03.2008
13.Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase18/0807.03.2008
14.Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja18/0807.03.2008
14.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja121/0831.12.2008
15.Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja18/0807.03.2008
15.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja121/0831.12.2008
16.Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja18/0807.03.2008
17.Pravilnik o dinamici fiskalizacije55/0821.06.2008
17.1.Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije73/0816.08.2008
17.2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije92/0808.10.2008
17.3.Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije118/0824.12.2008
17.4.Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije121/0808.01.2009
17.5.Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije21/0901.04.2009
17.6.Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije58/0908.07.2009
18.Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta71/0808.08.2008
19.Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga71/0808.08.2008
20.Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe71/0808.08.2008
21.Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima16/0914.03.2009
22.Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama16/0914.03.2009
23.Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta16/0914.03.2009
24.Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje  iz registra fiskalizovanih kasa86/1407.10.2014
25.Pravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti…25/1510.04.2015
26.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima80/1806.09.2018
27.Šifarnik zemalja

OBRASCI

IZVJEŠTAJ O POSLANIM DNEVNIM IZVJEŠTAJIMA SA FISKALNIH KASA

PITANJA I ODGOVORI

PROIZVOĐAČI I SERVISERI

OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJE