Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Ostali propisi – podzakonski akti

OSTALI PROPISI

 

Broj OSTALI PROPISI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi
 A) Propisi o računovodstvu
1. Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 106/15 01.01.2016.
1.1. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 63/16 06.08.2016.
1.2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje 63/16 06.08.2016.
1.3. Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicion fondove 63/16 06.08.2016.
1.4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja o promjenama na kapitalu 63/16 06.08.2016.
1.5. Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneksu 62/16 04.08.2016.
1.6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneksu 124/22 22.12.2022
 V) Propisi o radu
1. Odluka o najnižoj plati 3/20 01.01.2020.
2. Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu 129/20 25.12.2020.
3. Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu 47/21 01.06.2021.
4. Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu 1/22 01.01.2022.
5. Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu 45/22 01.05.2022.
6. Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu 8/23 01.01.2023.
7. Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku 53/16 08.07.2016.
8. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku 39/22 12.05.2022.
9. Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu 114/23 01.01.2024.
G) Propisi o unutrašnjem platnom prometu

1. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 86/12 07.09.2012.
1.1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 10/14 14.02.2014.
1.2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 07/23 20.01.2023.
 A) Propisi o računovodstvu
1. Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 99/14 15.11.2014. 31.12.2015.
1.1. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 49/15 06.08.2016. 05.08.2016.
1.2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje 97/09 01.01.2010. 05.08.2016.
1.3. Pravilnik o kontnom okviru, sadržini računa u kontnom okviru i sadržani i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove 101/09 01.01.2010. 05.08.2016.
1.4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu 84/09 01.01.2010. 05.08.2016.
 V) Propisi o radu
1. Opšti kolektivni ugovor 40/10 19.05.2010.
1.1. Odluka o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora 35/16 21.04.2016. 30.05.2016.
1.2. Odluka o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora 43/16 31.05.2016. 30.06.2016.
1.3. Odluka o najnižoj plati 2/17 01.01.2017. 31.12.2017.
1.4. Odluka o najnižoj plati 2/18 01.01.2018.
1.5. Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati 69/18 01.01.2018.
1.6. Odluka o najnižoj plati 120/18 01.01.2019. 31.12.2019.

 

 

PROPISI O IGRAMA NA SREĆU

 

Broj PROPISI O IGRAMA NA SREĆU Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi
1. Pravilnik o načinu obračuna i evidentiranja dobitka od igara na sreću 92/09 16.10.2009.
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću 42/11 16.10.2009.
3. Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima i načinu priređivanja klađenja putem SMS-a 79/11 05.08.2011.
Nevažeći propisi
1. Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima i načinu priređivanja klađenja putem SMS-a i internet igara na sreću 116/10 17.11.2010.
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću- u primjeni zaključno sa 22.04.2011.godine 110/10 03.11.2010.