PROPISI O NAKNADAMA

 

Broj PROPISI O NAKNADAMA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi 
  A) Naknada za protivgradnu zaštitu
1. Zakon o protivgradnoj zaštiti 15/21 03.03.2021.
  B) Naknade za šume
1. Zakon o šumama 75/08 23.08.2008.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 60/13 26.07.2013.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 70/20 24.07.2020.
  V) Koncesione naknade
1. Zakon o koncesijama 59/13 23.07.2013.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 16/18 03.03.2018.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 70/20 24.07.2020.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 111/21 17.12.2021
2. Zakon o rudarstvu 59/12 03.07.2012.
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu
1. Zakon o zaštiti od požara 94/19 19.11.2019.
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije
Nevažeći propisi
  A) Naknade za protivgradanu zaštitu
1. Zakon o protivgradnoj zaštiti 32/97 10.06.2003.
2. Zakon o protivgradnoj zaštiti 39/03 11.06.2003. 02.03.2021.
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protivgradnoj zaštiti 110/08 04.12.2008. 02.03.2021.
  B) Naknade za šume
2. Zakon o šumama-prečišćeni tekst 66/03 22.08.2008.
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 53/05 09.06.2005. 22.08.2008.
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 91/06 28.09.2006. 22.08.2008.
  V) Koncesione naknade
3. Zakon o koncesijama 25/02 28.05.2002. 22.07.2013.
3.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 91/06 28.09.2006. 22.07.2013.
3.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 92/09 16.10.2009. 22.07.2013.
4. Zakon o rudarstvu 10/1995 30.06.1995. 02.07.2012.
4.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 18/1995 21.09.1995. 02.07.2012.
4.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 10/1998 08.04.1998. 02.07.2012.
4.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 63/02 19.10.2002. 02.07.2012.
4.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 69/02 12.11.2002. 02.07.2012.
4.5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 86/03 02.11.2003. 02.07.2012.
4.6. Zakon o rudarstvu-prečišćeni tekst 107/05 02.07.2012.
4.7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 75/10 14.08.2010. 02.07.2012.
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu
5. Zakon o zaštiti od požara 16/95 26.08.1995. 03.08.2012.
5.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 16/02 08.04.2002. 03.08.2012.
5.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 02/05 19.01.2005. 03.08.2012.
5.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 01/08 12.01.2008. 03.08.2012.
5.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 01/08 12.01.2008. 03.08.2012.
5.4. Zakona o zaštiti od požara – prečišćen tekst 06/09 26.08.1995. 03.08.2012.
5.5. Zakon o zaštiti od požara 71/12 04.08.2012. 18.11.2019.
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije
6. Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 85/03 31.10.2003. 26.06.2014.
6.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 75/10 14.08.2010. 26.06.2014.
6.2. Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 78/11 10.08.2011. 26.06.2014.
6.3. Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 52/14 27.06.2014.
6.4. Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 15/16 08.03.2016.
6.5. Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 17/18 01.04.2018.