PROPISI O NAKNADAMA

 

BrojPROPISI O NAKNADAMASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi 
  A) Naknada za protivgradnu zaštitu
1.Zakon o protivgradnoj zaštiti15/2103.03.2021.
  B) Naknade za šume
1.Zakon o šumama75/0823.08.2008.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama60/1326.07.2013.
  V) Koncesione naknade
1.Zakon o koncesijama59/1323.07.2013.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama16/1803.03.2018.
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama70/2024.07.2020.
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama111/2117.12.2021
2.Zakon o rudarstvu59/1203.07.2012.
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu
1.Zakon o zaštiti od požara71/1204.08.2012.18.11.2019.
2.Zakon o zaštiti od požara94/1919.11.2019.
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije
Nevažeći propisi
  A) Naknade za protivgradanu zaštitu
1.Zakon o protivgradnoj zaštiti32/9710.06.2003.
2.Zakon o protivgradnoj zaštiti39/0311.06.2003.02.03.2021.
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protivgradnoj zaštiti110/0804.12.2008.02.03.2021.
  B) Naknade za šume
2.Zakon o šumama-prečišćeni tekst66/0322.08.2008.
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama53/0509.06.2005.22.08.2008.
2.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama91/0628.09.2006.22.08.2008.
  V) Koncesione naknade
3.Zakon o koncesijama25/0228.05.2002.22.07.2013.
3.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama91/0628.09.2006.22.07.2013.
3.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama92/0916.10.2009.22.07.2013.
4.Zakon o rudarstvu10/199530.06.1995.02.07.2012.
4.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu18/199521.09.1995.02.07.2012.
4.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu10/199808.04.1998.02.07.2012.
4.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu63/0219.10.2002.02.07.2012.
4.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu69/0212.11.2002.02.07.2012.
4.5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu86/0302.11.2003.02.07.2012.
4.6.Zakon o rudarstvu-prečišćeni tekst107/0502.07.2012.
4.7.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu75/1014.08.2010.02.07.2012.
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu
5.Zakon o zaštiti od požara16/9526.08.1995.03.08.2012.
5.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara16/0208.04.2002.03.08.2012.
5.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara02/0519.01.2005.03.08.2012.
5.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara01/0812.01.2008.03.08.2012.
5.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara01/0812.01.2008.03.08.2012.
5.4.Zakona o zaštiti od požara – prečišćen tekst06/0926.08.1995.03.08.2012.
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije
6.Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije85/0331.10.2003.26.06.2014.
6.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije75/1014.08.2010.26.06.2014.
6.2.Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije78/1110.08.2011.26.06.2014.
6.3.Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije52/1427.06.2014.
6.4.Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije15/1608.03.2016.
6.5.Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije17/1801.04.2018.