Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o porezu na upotrebu, držanje o nošenje dobara

PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 

BrojPROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
1.Zakon o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara37/0111.08.2001.
2.Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara35/0711.05.2007.
3.Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara52/1427.06.2014.
4.Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara110/1507.01.2016.
5.Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara44/1603.06.2016.
5.1.Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara66/1825.07.2018.
Nevažeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara