PC Bijeljina – propisi i taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Bijeljina – propisi i taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Bijeljina
1.Odluka o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)6/1207.04.2012.08.04.2021.
1.1.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)13/1306.06.2013.08.04.2021.
1.2.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)27/1307.01.2014.08.04.2021.
1.3.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)05/1401.04.2014.08.04.2021.
1.4.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)5/1524.03.2015.08.04.2021.
1.5.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)7/1615.04.2016.08.04.2021.
1.6.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)12/1625.05.2016.08.04.2021.
1.7.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)30/1615.12.2016.08.04.2021.
1.8.Odluka o izmjenama i dopunama odluke komunalnim taksama („Službeni glasnik grada Bijeljina“)5/1723.03.2017.08.04.2021.
1.9.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)27/1701.01.2018.08.04.2021.
1.10.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)7/1805.04.2018.08.04.2021.
1.11.Odluka o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)8/2109.04.2021.
1.12.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“)12/2107.05.2021.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Donji Žabar („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“)10/1326.06.2013.
2.1.Odluka o izmjeni Odluke o opštinskim komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“)28/1326.11.2013.
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare)3/1202.04.2012.
3.1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“)2/1428.02.2014.
3.2.Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu na teritoriji opštine Lopare za 2014. godinu („Službeni glasnik opštine Lopare“)12/1425.02.2014.
3.3.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“)4/1225.04.2014.
3.4.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“)3/1508.05.2015.
3.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“)15/1813.12.2018.
4.Odluka o komunalnim taksama opštine Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“)3/1211.05.2012.
4.1.Odluka o izmenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“)5/1314.05.2013.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“)12/1607.01.2017.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“)2/1213.03.2012.11.10.2017.
6.1.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“)12/1307.11.2013.11.10.2017.
6.2.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“)5/1513.05.2015.11.10.2017.
6.3.Odluka o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“)18/1712.10.2017.11.05.2021.
6.4.Odluka o komunalnim taksama opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“)7/2112.05.2021.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Bijeljina
1.2.Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)3/1608.04.2016.
2.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“)5/1208.04.2012.
2.1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“)4/1616.06.2016.
3.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Lopare“)2/1602.04.2016.
4.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“)
5.Odluka o visini boravišne takse („Službeni bilten opštine Ugljevik“)1/1610.03.2016.
6.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Šamac“)4/1615.04.2016.