PC Doboj – propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Doboj – propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Doboj
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Doboj („Službeni glasnik opštine Doboj) 8/10 08.01.2011.
1.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
9/12 05.01.2013.
1.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
5/17 23.06.2017.
1.3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
5/17 23.06.2017.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča“) 4/13 16.04.2013.
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“) 4/13 01.06.2013.
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“) 10/19 15.11.2019.
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“) 3/21 03.04.2021.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“) 17/12 05.01.2013.
5.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“) 8/15 10.10.2015.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovo („Službeni glasnik opštine Petrovo“) 2/06 18.03.2006. 08.06.2021.
6.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Petrovo“)
2/09 14.03.2009. 08.06.2021.
6.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Petrovo“)
14/10 29.12.2010. 08.06.2021.
6.3. Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovo („Službeni glasnik opštine Petrovo“) 7/21 09.06.2021.
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“) 14/13 08.01.2014.
7.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Teslić“)
1/14 01.03.2014.
7.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Teslić
(„Službeni glasnik opštine Teslić“)
3/17 08.04.2017.
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“) 1/15 13.05.2015.
8.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Stanari“,
(„Službeni glasnik opštine Stanari“)
7/15 25.10.2015.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Doboj
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Doboja“) 9/16 03.01.2017
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Modriča“) 4/13 05.03.2016.
2.1. 2/16 29.03.2016.
3. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Brod“) 4/16 08.04.2016.
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Derventa“) 16/12 30.12.2012.
5. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Odluka o izmjeni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 2/15 09.04.2015.
  PC Doboj
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Doboja“) 9/16 03.01.2017.
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Modriča“) 4/13 05.03.2016.
2.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Modriča“) 2/16 29.03.2016.
3. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Brod“) 4/16 08.04.2016.
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Derventa“) 16/12 30.12.2012.
5. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Odluka o izmjeni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 2/15 09.04.2015.