PC Prijedor – propisi o taksama – pozakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Prijedor – propisi o taksama – pozakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Prijedor
1.Odluka o komunalnim taksama opštine Prijedor („Službeni glasnik opština Prijedor“)5/1209.06.2012.
1.1.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Prijedor
(„Službeni glasnik grada Prijedor“)
1/1428.02.2014.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“)1/1207.03.2012.
2.1.Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“)5/1614.04.2016.
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Kozarska Dubica
(„Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“)
12/1208.01.2013.
4.Prečišćen tekst Odluke o komunalnim taksama opštine Krupa na Uni
(„Službeni glasnik opštine Krupa na Uni“)
2/1211.05.2012.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi grad“)7/1211.04.2012.
5.1.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Novi Grad
(„Službeni glasnik opštine Novi Grad“)
8/1310.08.2014.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“)9/1801.01.2019.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Prijedor
1.Odluka o visini boravišne takse Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedor“)1/1801.01.2018.
2.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“)3/1608.04.2016.
3.Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“)4/0623.03.2006.
3.1.Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica – paušal („Službeni glasnik opštine Kostajnica“)5/1704.04.2017.
4.Odluka o boravišnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“)4/1605.03.2016.