PC Trebinje – propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Trebinje – propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Trebinje
1.Odluka o komunalnim taksama grada Trebinje („Službeni glasnik opštine Trebinje“)4/2031.07.2020.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Mostar („Službeni glasnik opštine Istočni Mostar“)3/1204.07.2012
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Berkovići („Službeni glasnik opštine Berkovići“)1/1401.01.2014.
3.1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“)3/1430.12.2014.
3.2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“)4/1630.12.2016.
3.3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“)
4.Odluka o komunalnim taksama opštine Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća“)5/1219.06.2012.
4.1.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“)3/1628.03.2016.
4.2.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“)3/1810.05.2018.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“)5/1208.07.2012.
5.1.Odluka o izmjeni Odkuke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Foča“)5/1311.05.2013.
5.2.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama Opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“)8/1828.07.2018.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko“)2/1312.03.2013.
6.1.Odluka oizmjenama i dopunama Odluknje o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Gacko“)5/1311.10.2013.
7.Odluka o komunalnim taksama opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje“)3/1301.04.2014.
8.Odluka o komunalnim taksama opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“)4/1226.06.2012.
9.Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“)8/1301.01.2014.
9.1.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“)13/1425.12.2014.
10.Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“)4/1728.04.2017
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Trebinje
1.Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Nevesinje (Službeni glasnik opštine Nevesinje)1/1603.03.2016
2.Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča)6/1506.06.2015.
2.1.Odluka o dopunama Odluke o boravišnoj taksi Opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča)8/1619.06.2016.
3.Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Gacko (Službeni glasnik opštine Gacko)2/1716.05.2017.
4.Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik opštine Rogatica)2/1610.03.2016.
5.
6.Odluka o određivanju paušalnog iznosa bravišne takse na godišnjem nivou – Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja)3/1607.04.2016.
7.Odluka o izmjenama Odluke o visini boravišne takse – Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja)2/1919.03.2019.