ПЦ Зворник – Прописи о таксама – подзаконски акти

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о таксама – подзаконски акти > ПЦ Зворник – Прописи о таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Зворник
1. Одлука о комуналним таксама општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“) 13/17 19.11.2017.
2. Одлука о комуналним таксама општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“) 2/12 16.05.2012.
2.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени билтен општине Братунац“) 6/13 27.11.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 11/17 07.10.2017.
Одлука о допуни Одлуке окомуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 12/18 12.12.2018.
4. Одлука о комуналним таксама општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 3/12 11.04.2012.
4.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Милићи“) 4/12 12.05.2012.
4.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 4/18 12.05.2018.
4.3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 2/21 12.03.2021.
5. Одлука о комуналним таксама општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“) 1/14 21.03.2014.
6. Одлука о комуналним таксама општине Сребреница („Билтен општине Сребреница“) 34/13 25.04.2013.
6.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Билтен општине Сребреница“) 32/14
7. Одлука о комуналним таксама општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи“)
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 3/13 07.04.2013.
7.2. Одлука (поплаве), („Службени гласник општине Шековићи“) 8/14 27.09.2014.
7.3. Одлука о ослобађању плаћања комуналне таксе („Службени гласник општине Шековићи“) 2/15 14.04.2015.
7.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 16/16 07.01.2017.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Зворник
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Милићи“) 5/16 10.06.2016.
3. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Сребреница“) 2/16
4. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Шековићи“) 13/17 06.01.2018.