Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

BrojPROPISI O Službeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o 
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske78/2013.08.2020