Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o nadležnosti i radu PURS

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

BrojPROPISI O PORESKOM POSTUPKUSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske78/2013.08.2020.
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku37/2206.05.2022.
1.2.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske102/1101.01.2012.
1.3.Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske108/1101.01.2012.
1.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku67/1316.08.2013.
1.5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske31/1402.05.2014.
1.6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske44/1611.06.2016.
2.Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga94/1524.11.2015.
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga28/2108.04.2021.
3.Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske62/1729.06.2017.
4.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1824.04.2018.
Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga66/1314.08.2013.23.11.2015.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga52/1427.06.2014.23.11.2015.