Пореска Управа Републике Српске > Рачуни буџета РС, општина и градова > Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета републике
Редни број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир Лат
          Важећи прописи
1. Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 5/20 31.01.2020. Преузми pdf документ
1.1. Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске   13/20 20.02.2020. Преузми pdf документ
1.2. Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 129/20 05.01.2021. Преузми pdf документ
1.3. Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 117/21 04.01.2022. Преузми pdf документ
1.4. Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 33/23 10.04.2023. Преузми pdf документ
Неважећи прописи
1. Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 59/13 23.07.2013. Преузми pdf документ
1.1. Наредба о измјенама наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 117/13 28.12.2013. Преузми pdf документ
1.2. Наредба о измјенама и допунама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 73/14 26.08.2014. Преузми pdf документ
1.3 Наредбa о измјенама и допуни Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 33/15 01.05.2015. Преузми pdf документ
1.4 Наредбa о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 114/16 29.12.2016. Преузми pdf документ
1.5 Наредба о измјени наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 73/17 11.08.2017. Преузми pdf документ
1.6 Наредба о измјенама и допунама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 4/18 25.01.2018. Преузми pdf документ
1.7 Наредба о измјенама наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 43/18 23.05.2018. Преузми pdf документ
1.8 Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 121/18 29.12.2018. Преузми pdf документ 31.01.2020.