Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta republike
Redni brojNAZIV PROPISASlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaĆirLat
          Važeći propisi
1.Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske5/2031.01.2020.Preuzmi pdf dokument
1.1.Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske  13/2020.02.2020.Preuzmi pdf dokument
1.2.Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske129/2005.01.2021.Preuzmi pdf dokument
1.3.Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske117/2104.01.2022.Preuzmi pdf dokument
1.4.Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske33/2310.04.2023.Preuzmi pdf dokument
Nevažeći propisi
1.Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova59/1323.07.2013.Preuzmi pdf dokument
1.1.Naredba o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova117/1328.12.2013.Preuzmi pdf dokument
1.2.Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova73/1426.08.2014.Preuzmi pdf dokument
1.3Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova33/1501.05.2015.Preuzmi pdf dokument
1.4Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova114/1629.12.2016.Preuzmi pdf dokument
1.5Naredba o izmjeni naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova73/1711.08.2017.Preuzmi pdf dokument
1.6Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova4/1825.01.2018.Preuzmi pdf dokument
1.7Naredba o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova43/1823.05.2018.Preuzmi pdf dokument
1.8Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova121/1829.12.2018.Preuzmi pdf dokument31.01.2020.