Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Uplata poreza na nepokretnosti iz inostranstva

Uplata poreza na nepokretnosti iz inostranstva

Poreski obveznici koji imaju obavezu poreza na nepokretnosti a ne borave u Republici Srpskoj, za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji grada Banja Luka, Bijeljina, Trebinje i Prijedor i opština Brod, Rudo, Laktaši, Kostajnica, Kozarska Dubica, Derventa, Šamac, Kotor Varoš, Stanari, Sokolac, Istočni Drvar, Srbac, Vukosavlje, Nevesinje, Višegrad, Novi Grad, Novo Goražde, Istočna Ilidža, Mrkonjić Grad, Pelagićevo, Gradiška, Prnjavor, Ugljevik i Lopare, uplatu poreza na nepokretnosti mogu izvršiti na devizne račune pomenutih opština/gradova, kako slijedi:

r/br. Opština/grad Banka SWIFT IBAN
1. Grad Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010404537
2. Opština Brod NLB Banka a.d.- Filijala Doboj RAZBBA22 BA395620058043890150
3. Opština Rudo NLB Banka a.d.- Filijala Foča RAZBBA22 BA395620068123319521
4. Opština Laktaši Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243205
5. Opština Kostajnica Nova banka a.d. – Filijala Prijedor RAZBBA22 BA395620078070302376
6. Opština Kozarska Dubica NLB Banka a.d.- Filijala Kozarska Dubica RAZBBA22 BA395620108048590137
7. Grad Trebinje NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620088046412003
8. Grad Prijedor NLB Banka a.d. Banja Luka Filijala Prijedor RAZBBA22 BA395620078038939657
9. Opština Šamac NLB Banka a.d. Banja Luka-Filijala Doboj RAZBBA22 BA395620118046432614
10. Opština Derventa Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243884
11. Opština Kotor Varoš Raiffeisen BANK dd Kotor Varoš RZBABA2S BA391610000117400178
12. Opština Stanari Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000021274349
13. Opština Sokolac NLB Banka a.d. – Filijala Istočno Sarajevo RAZBBA22 BA395620128098865721
14. Opština Istočni Drvar NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998152967379
15. Opština Srbac “ATOS BANK” a.d. Banja Luka SABRBA2B BA395673530000023960
16. Opština Vukosavlje Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000046062117
17. Opština Nevesinje Addiko Bank a.d. Banja Luka HAABBA2B BA395520061775093367
18. Opština Višegrad NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620068040619261
19. Opština Novo Goražde Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000047478511
20. Opština Istočna Ilidža Addiko Bank a.d. Banja Luka HAABBA2B BA395520203380327348
21. Opština Novi Grad Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010354873
22. Opština Mrkonjić Grad NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998039059212
23. Opština Pelagićevo Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000044963689
24. Opština Gradiška “ATOS BANK” a.d. Banja Luka SABRBA2B BA395673240000053511
25. Opština Prnjavor Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243787
26. Opština Ugljevik Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010397262
27. Opština Lopare NAŠA BANKA a.d.Bijeljina PAVLBA22 BA395547800060710391
28. Opština Kneževo NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998159088952
29. Grad Bijeljina Unicredit bank a.d. Banja Luka BLBABA22 BA395517902222608892

Napomena: Prilikom uplate poreza na nepokretnosti iz inostranstva u platnom nalogu je obavezno navesti da se radi o uplati poreza na nepokretnosti sa brojčanom oznakom vrsta prihoda: 714112, kao i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) za pravna lica, odnosno jedinstveni matični broj (JMB) za fizička lica, a isti se nalaze na Poreskom računu za porez na nepokretnosti izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske.