Rast naplate javnih prihoda u junu

Poreska uprava Republike Srpske je u junu mjesecu ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 217,23 muliona KM, što je za oko 11,6 miliona KM ili šest odsto više u odnosu na isti period prošle godine, koja je, podsjećamo, bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave RS u ovom obliku organizovanja.
Direktni porezi su u junu ove godine naplaćeni u iznosu od 42,8 miliona maraka, što je za jedanaest odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na nepokretnost, koji je naplaćen u iznosu od skoro 2,9 miliona KM ili 2,5 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost produžen do 30. septembra 2020. Međutim, ohrabruje podatak da porez na dobit u junu mjesecu ove godine bilježi rast od 5,2 miliona maraka ili 32 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, odnosno naplaćen je u iznosu od 21,3 miliona KM.

Doprinosi su u junu mjesecu ove godine naplaćeni u iznosu od 141,1 milion KM, što je za 11,5 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 80,7 miliona maraka ili 7,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 50,7 miliona maraka što je više za 4,2 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite od deset procenata.
Kod ostalih javnih prihoda, u junu mjesecu ove godine ostvarena je naplata od 33,3 miliona KM, što je za 1,8 milion maraka ili pet odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 23,3 miliona maraka ili skoro milion maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 2,9 miliona maraka ili 26 procenata manje, kazne su naplaćene u iznosu od skoro dva miliona KM ili 4 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 2,6 miliona maraka, što je za 4 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine. Koncesione naknade su naplaćene u iznosu od 2,5 miliona KM što je za 1,9 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine.
Dakle, očigledno je da se nakon pada naplate javnih prihoda u martu, aprilu i maju situacija stabilizuje, na šta su svakako uticale mjere Vlade RS iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, ali i niz drugih mjera koje je donosila Vlada RS sa ciljem da privreda lakše prevaziće krizu.
Posmatrano od početka godine, Poreska uprava RS je prikupila ukupno 1,175 milijardi KM što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 221,2 miliona KM ili 53,6 miliona maraka manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 178,9 miliona KM, što je za 10 odsto manje. Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu bilježi rast od 10,1 milion maraka, odnosno naplaćeno je ukupno 774,5 miliona KM ili jedan odsto više nego u istom periodu prethodne godine koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda. I ovo je konkretan pokazatelj da su mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale značajne efekte, jer očigledno da nije došlo do masovnog otpuštanja radnika.
Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.