Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-1.8/22

Dana: 16.03.2022. godine

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

 

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 16.02.2022. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 15.03.2022. godine.

 

 

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije za prijem pripravnika u Područnom centru Istočno Sarajevo:

  1. Mirjana Govedarica, broj dodijeljenih bodova: 28

 

 

 

 

 

                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                              Dr Goran Maričić