Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-13.8/22

Dana: 06.06.2022. godine

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

                Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 20.04.2022. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 03.06.2022. godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

  • Za pripravnika u Područnom centru Banjaluka, u Odjeljenju za pravne i opšte poslove:
1 Radmanović Vanja broj dodijeljenih bodova 29
2 Kondić Nikola broj dodijeljenih bodova 28
3 Slijepčević Suzana broj dodijeljenih bodova 28
4 Todorović Glorija broj dodijeljenih bodova 28
5 Ćejić Severin broj dodijeljenih bodova 28
6 Pejić Dinko broj dodijeljenih bodova 27
7 Ševa Dajana broj dodijeljenih bodova 27

 

 

                                                                                                                     Direktor:

                                                                                                     Dr Goran Maričić