Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-7.10/23

Dana: 18.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 01.03.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 18.04.2023. godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

  • Za pripravnika sa SSS, u Područnom centru Banjaluka, u Odjeljenju za pravne i opšte poslove, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Rakić Bojana broj dodijeljenih bodova 29
2 Raca Nikolina broj dodijeljenih bodova 28
3 Šmrkić Danijela broj dodijeljenih bodova 28
4 Dembić Dražana broj dodijeljenih bodova 27
5 Ožegović Slavica broj dodijeljenih bodova 27
6 Smiljić Neda broj dodijeljenih bodova 27

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić