Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204-120.2-123.7/23

Dana: 14.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 31.05.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 14.07.2023.  godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika, objavljuju se rezultati javne konkurencije za radna mjesta:

– Za radno mjesto „Saradnik za obradu uplata“ – Sjedište – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu naloga PURS, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

1 Dragana Sotirov broj dodijeljenih bodova 13
2 Sanja Grabovac-Vunjak broj dodijeljenih bodova 12
3 Biljana Šukalo broj dodijeljenih bodova 12
4 Vojin Vučenović broj dodijeljenih bodova 11
5 Siniša Prole broj dodijeljenih bodova 11

 

 

                                                                                                                                           DIREKTOR

 

                                                                                                                    Dr  Goran Maričić