Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-12.9/23

Dana: 24.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 12.07.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 24.08.2023. godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

 

1.1 Za pripravnika sa VSS, u Područnom centru Banja Luka, u Odjeljenju naplate za fizička lica, takse i kazne – Poreska uprava, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Kekić Tatjana broj dodijeljenih bodova 28
2 Kajkut Slađana broj dodijeljenih bodova 27
3 Đurić Sofija broj dodijeljenih bodova 27
4 Novaković Filip broj dodijeljenih bodova 26
5 Macanović Danijel broj dodijeljenih bodova 26
6 Rakita Miloš broj dodijeljenih bodova 26

 

 

 

 

1.2 Za pripravnika sa VSS, u Područnom centru Trebinje, u Odjeljenju naplate za preduzetnike i fizička lica – Poreska uprava, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Vukalović Danica broj dodijeljenih bodova 28
2 Sofija Đurić broj dodijeljenih bodova 27

 

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić