Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-12.9/23

Dana: 24.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 12.07.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 24.08.2023. godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

 

1.1 Za pripravnika sa VSS, u Područnom centru Banja Luka, u Odjeljenju naplate za fizička lica, takse i kazne – Poreska uprava, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1Kekić Tatjanabroj dodijeljenih bodova28
2Kajkut Slađanabroj dodijeljenih bodova27
3Đurić Sofijabroj dodijeljenih bodova27
4Novaković Filipbroj dodijeljenih bodova26
5Macanović Danijelbroj dodijeljenih bodova26
6Rakita Milošbroj dodijeljenih bodova26

 

 

 

 

1.2 Za pripravnika sa VSS, u Područnom centru Trebinje, u Odjeljenju naplate za preduzetnike i fizička lica – Poreska uprava, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1Vukalović Danicabroj dodijeljenih bodova28
2Sofija Đurićbroj dodijeljenih bodova27

 

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić