Rezultati javne konkurencije

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336,

Broj: 06/1.01/0204/123.3-20.9/21

Dana: 18.08.2021. godine

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 07.07.2021. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 17. i 18.08.2021. godine.

 

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

1.1 Za pripravnika sa visokom stručnom spremom u Područnom centru Zvornik, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Pejić Slađana iz Bratunca broj dodijeljenih bodova        27

 

1.2 Za pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Područnom centru Zvornik, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Ilić Miloš iz Zvornika broj dodijeljenih bodova       28
2 Gajić Milena iz Zvornika broj dodijeljenih bodova       27

 

1.3 Za pripravnika sa višom stručnom spremom u Područnom centru Banjaluka, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Zeljković Sanja iz Banjaluke broj dodijeljenih bodova       29
2 Đukić Danijela iz Banjaluke broj dodijeljenih bodova       28
3 Kontić Vanja iz Banjaluke broj dodijeljenih bodova       28
4 Gromilić Srđan iz Banjaluke broj dodijeljenih bodova       27
5 Miletić Aleksandar iz Banjaluke broj dodijeljenih bodova       27

 

1.4 Za pripravnika sa visokom stručnom spremom u Područnom centru Banjaluka, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Dragojević Bojana iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        29
2 Gavrić Tanja iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        28
3 Lukendić Jelena iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        28
4 Stjepanović Maja iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        28
5 Subašić Sanja iz Gradiške  broj dodijeljenih bodova        28
6 Cvijić Biljana iz Mrkonjić Grada  broj dodijeljenih bodova        28
7 Božić Persida iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        27
8 Kojić Neda iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        27
9 Maletić Maja iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        27
10 Mirčeta Nemanja iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        27
11 Ćirić Branko iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova        27

 

1.5 Za pripravnika sa visokom stručnom spremom u Sektoru za informacione tehnologije u Sjedištu Poreske uprave prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Hrgar Ognjen iz Prijedora  broj dodijeljenih bodova  28
2 Maksimović Gorana iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova 27
3 Stakić Aleksandar iz Laktaša  broj dodijeljenih bodova 26
4 Šibarević Jelena iz Banjaluke  broj dodijeljenih bodova 26

 

 

                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                 Goran Maričić