Rezultati javne konkurencije

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336,

Broj: 06/1.01/0204-120.2-2.6/2022

Dana: 18.02.2022. godine

Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 19.01.2022. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 18.02.2022.  godine.

 

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika nakon održane sjednice, objavljuju se rezultati javne konkurencije za radno mjesto.

 

 

  1. Radno mjesto „Tehnički sekretar“ – Područni centar Zvornik, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;

 

 

1 Bojić-Marinković Danijela Broj dodijeljenih bodova 13

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                    DIREKTOR       

                                                                                                               Dr Goran Maričić