Stabilna naplata direktnih poreza u RS

Poreska uprava Republike Srpske je u avgustu ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 207,59 miliona maraka, što je za oko 3,57 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, koja je, podsjećamo, bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave RS u ovom obliku organizovanja.

Ovi ohrabrujući podaci pokazuju da postepeno dolazi do stabilizacije u naplati javnih prihoda na šta su svakako uticale mjere Vlade RS iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, ali i niz drugih mjera koje je donosila Vlada RS sa ciljem da privreda lakše prevaziđe aktuelnu krizu uzrokovanu pandemijom.

Direktni porezi su u avgustu ove godine naplaćeni u iznosu od 38,4 miliona maraka, što je za 6,3 miliona KM ili 20 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate u ovom segmentu javnih prihoda bio je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od skoro 18,2 miliona KM, što je za 4,6 miliona KM ili 34 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Rast je zabilježen i kod naplate poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 16,2 miliona maraka, što je za šest odsto više, dok je porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćen u iznosu od 1,48 miliona KM ili jedan odsto više, Porez na nepokretnosti u avgustu je naplaćen u iznosu od 2,6 miliona maraka, što je za 41 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Doprinosi su u avgustu ove godine naplaćeni u iznosu od 135,1 milion KM, što je za 578.319 KM više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 76,9 miliona maraka ili jedan odsto više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 48,8 miliona maraka što je takođe za jedan odsto više u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite od dva odsto.

Kod ostalih javnih prihoda, u avgustu je ostvarena naplata od skoro 34 miliona KM, što je za 3,4 miliona maraka manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 4,4 miliona maraka ili 26 procenata više, dok je pad naplate u ovom segmentu javnih prihoda zabilježen kod taksi i naknada od šest odsto, a naplaćene su u iznosu od 23,5 miliona maraka. Kazne su u avgustu naplaćene u iznosu od skoro dva miliona KM, što je za oko devet odsto manje, dok je naplata po osnovu koncesionih naknada bila manja za 1,8 miliona KM, a ostalih javnih prihoda za 890.000 KM manje u odnosu na avgust prošle godine.

Posmatrano od početka ove godine, Poreska uprava RS je u prvih osam mjeseci prikupila ukupno 1,604 milijardi KM što je za četiri odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 300,9 miliona KM ili 38,7 miliona maraka manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 247,2 miliona KM, što je za 16 odsto manje. Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu nastavila je rast te je naplaćeno 1,055 milijardi maraka ili dva odsto više nego u prvih osam mjeseci prošle godine koja je, podsjećamo, bila rekordna u naplati javnih prihoda. I ovo je još jedan konkretan pokazatelj da su mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale značajne efekte, jer očigledno da nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za avgust 2020. godine, te poređenje sa naplatom iz avgusta 2019. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS .