U okviru Projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava u BiH: Poreska uprava RS dobila donaciju video konferencijske opreme

Poreska uprava Republike Srpske dobila je donaciju moderne video konferencijske opreme u okviru Projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava u BiH, a koji se sprovodi u saradnji sa Švedskom poreskom upravom.

Donirana oprema je instalirana u Sali za edukacije u Sjedištu Poreske uprave RS u Banjaluci, i koristiće svim zaposlenim prilikom održavanja onlajn radionica, obuka i sastanaka.

Naime u protekle dvije godine u okviru ovog Projekta održan je niz onlajn radionica uslovljenih epidemiološkom situacijom usljed pandemije korona virusa, te je bilo neophodno obezbjediti adekvatne tehničke uslove za rad na projektu. Osnovni cilj Projekta je unapređenje kapaciteta poreskih uprava i doprinos transformaciji u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj – SIDA, a pokrenut je još 2017. godine i u toku je druga faza Projekta koja traje od 2021. godine do 2024. godine.

Poreska uprava RS se još jednom želi zahvaliti kolegama iz Švedske poreske uprave na odličnoj saradnji u proteklom periodu, te izraziti uvjerenje da ćemo zajednički postići postavljene ciljeve na Projektu i učiniti da Poreska uprava RS bude prepoznata kao moderna poreska administracija, visoko profesionalna i efikasna u kojoj centralno mjesto zauzima poreski obveznik i u koju će svi građani Republike Srpske imati maksimalno povjerenje.