U prvoj polovini godine prikupili smo ukupno 1,792 milijardi maraka: Naplata javnih prihoda veća za 252 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila 1,792 milijardi maraka, što je za 252 miliona KM ili 16 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Doprinosi su u prvih šest mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 1,085 milijardi KM, što je za 151,2 miliona KM ili 16 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO, za Zavod za zapošljavanje, te za Fond dječje zaštite veća za po 17 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 odsto.

Direktni porezi su u prvoj polovini ove godine naplaćeni u iznosu od 444,9 miliona KM, što je za oko 75,4 miliona maraka ili 20 odsto više nego u prvih šest mjeseci prethodne godine. Najveću naplatu kod direktnih poreza bilježi porez na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 249 miliona KM, što je za 27,2 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak je iznosila 169,5 miliona maraka, što je za 44,5 miliona maraka ili 36 procenata više u odnosu na uporedni period. Pored toga, zabilježen je i rast naplate prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti, i to za 3,5 miliona KM ili 25 odsto u odnosu na period januar-jun 2022. godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 262,2 miliona KM, što je za 25,4 miliona KM ili 11 odsto više u odnosu na prvu polovinu 2022. godine. Kada je u pitanju ova grupa javnih prihoda, nastavljen je rast naplate prihoda po osnovu kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od četiri, odnosno 36 procenata, dok je naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada veća za 9,6 miliona maraka.

Što se tiče samo juna ove godine, naplata je iznosila 313,6 miliona KM, što je za 51,5 miliona maraka ili 20 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.