U sekciji „Covid 19“ objavljeni zahtjev i izjava za isplatu najniže plate za april

Poreska uprava Republike Srpske obavještava pravna lica i preduzetnike koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije uzrokovane korona virusom da su na internet stranici Poreske uprave RS, u sekciji „Info Covid 19“ objavljeni pisana izjava sa zahtjevom za isplatu najniže plate za april 2020. godine, spisak radnika za isplatu najniže plate i uputstvo za popunjavanje izjave.
Ti poreski obveznici, u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa pisanu izjavu sa zahtjevom mogu podnijeti najkasnije do 10. juna 2020. godine.