Uprkos krizi izazvanoj pandemijom: I u novembru stabilna naplata javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u novembru ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 200,5 miliona maraka, što je za 1,03 miliona KM ili jedan odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, što pokazuje da je nastavljen trend stabilizacije u naplati javnih prihoda koji već pet mjeseci uzastopno bilježe rast.

Kada su u pitanju direktni porezi, naplata u novembru je iznosila 35,5 miliona maraka, što je za 3,6 miliona KM ili 11 procenata više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Rast naplate zabilježen je kod poreza na dobit i to za 13 odsto, odnosno naplaćeno je 1,7 miliona KM više, dok je naplata poreza na nepokretnosti u novembru iznosila 1,6 miliona KM, što je za oko 84.000 KM manje nego u novembru prošle godine. Najveći rast u ovom segmentu javnih prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak, i to za 15 odsto ili 2,2 miliona KM.

Ovi podaci koji ukazuju na nastavak stabilizacije u naplati javnih prihoda u Republici Srpskoj su posebno ohrabrujući, ako se ima u vidu trenutna sveukupna situacija koju je izazvala pandemija korona virusa, odnosno nezadovoljavajuća epidemiološka situacija, smanjena kretanja i privredna aktivnost uopšte.

Naplata doprinosa u novembru ove godine iznosila je 138,1 milion maraka, što je za 7,8 miliona KM ili šest odsto više u odnosu na uporedni mjesec prošle godine. Za Fond PIO RS naplaćeno je 78,8 miliona KM ili sedam odsto više, za Fond zdravstvenog osiguranja 49,7 miliona KM ili sedam odsto više, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite takođe veća za sedam procenata.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata u novembru je iznosila 26,8 miliona maraka i manja je za 8,4 miliona KM u odnosu na novembar 2019. godine. U ovom segmentu javnih prihoda zabilježena je manja naplata taksi i naknada za 2,9 miliona KM, kazni za oko 486.000 KM, dok je naplata naknada za priređivanje igara na sreću iznosila 5,4 miliona KM, što je za oko milion KM ili 23 odsto više odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Posmatrano od početka ove godine, Poreska uprava RS je za 11 mjeseci prikupila ukupno 2,242 milijardi KM što je za dva odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 418,5 miliona KM ili 18,6 miliona maraka manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 341,8 miliona KM, što je za 14 odsto manje. Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu nastavila je rast te je naplaćeno 1,481 milijardi maraka ili četiri odsto više nego u prvih 11 mjeseci prošle godine.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.