Za poslovne subjekte sa područja Istočnog Sarajeva i Trebinja: Održani seminari o novoj fiskalizaciji

Poreska uprava Republike Srpske je, u saradnji sa područnim privrednim komorama Istočno Sarajevo i Trebinje, prošle sedmice održala seminare za poslovne subjekte sa područja Istočnog Sarajeva i Trebinja, na kojima je bilo riječi o postupku nove fiskalizacije, koja je u toku u Republici Srpskoj.

Seminari su organizovani sa ciljem da se obveznicima fiskalizacije pojasne procedure oko podnošenja zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju i da se otklone nedoumice koje se eventualno javljaju u procesu fiskalizacije, te da privrednici praktično shvate šta ih to očekuje uvođenjem novog sistema fiskalizacije.

Imajući u vidu veliki odziv poslovnih subjekata na oba seminara, može se reći da su privrednici zainteresovani za implementaciju novog modela fiskalizacije. Tom prilikom su predstavnici Poreske uprave još jednom pozvali sve poslovne subjekte, koji pripadaju prvoj grupi obveznika fiskalizacije, da do  17. juna ove godine, podnesu zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju.

Predstavnici područnih privrednih komora Istočno Sarajevo i Trebinje posebno su se zahvalili Poreskoj upravi Republike Srpske čiji su predstavnici, u direktnom kontaktu, obveznicima fiskalizacije omogućili sticanje osnovnih informacija o novoj fiskalizaciji, prednostima koje donosi novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj, kao i razlikama između „novog“ i „starog“ modela fiskalizacije.