Za sedam mjeseci 2023. prikupljeno preko dvije milijarde KM: Naplata javnih prihoda veća za gotovo 300 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci tekuće godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,085 milijardi KM, što je za skoro 300 miliona KM ili 17 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Sve kategorije javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave RS bilježe rast u odnosu na prošlu godinu. Doprinosi, koji čine preko 60% ukupno prikupljenih prihoda, u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 1,276 milijardi KM, što je za 181,23 miliona KM ili 17 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO, za Zavod za zapošljavanje, te za Fond dječje zaštite veća za po 17 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 15 odsto.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 496,19 miliona KM, što je za 82,57 miliona KM ili 20 odsto više nego u prvih sedam mjeseci prošle godine. Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 266,58 miliona KM, što je za 26,86 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosi 197,46 miliona KM, što je za 50,93 miliona KM ili 35 odsto više u odnosu na uporedni period. Takođe, zabilježen je i rast naplate prihoda i kod ostalih direktnih poreza, odnosno po osnovu poreza na nepokretnosti za 4,53 miliona KM ili 28 odsto u odnosu na period januar-juli 2023. godine.

Ostali javni prihodi, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave RS, iznose 313,34 miliona KM, što je za 33,79 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na isti period 2022. godine. Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, gdje je naplaćeno 19,38 miliona KM ili 39% više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 12,22 miliona KM ili 46% više u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine.

Što se tiče naplate za mjesec juli ove godine, ukupnio je prikupljeno 292,84 miliona KM, što je za 45,56 miliona KM ili 18 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.