Za sedam mjeseci ove godine prikupljeno 1,788 milijardi KM javnih prihoda: Naplata doprinosa premašila milijardu KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,788 milijardi maraka, što je za 195,1 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je naplata doprinosa već premašila milijardu maraka.

Prema ovim pokazateljima, naplata javnih prihoda je u ovoj godini nastavila stabilan rast u apsolutno svim segmentima, pa je naplata direktnih poreza veća za 36 odsto, doprinosa za osam odsto, a ostalih javnih prihoda za dva odsto.

Doprinosi su u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 1,094 milijardi maraka, što je za 79,6 miliona KM više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto.

Direktni porezi su u periodu januar-jul ove godine naplaćeni u iznosu od oko 413,6 miliona KM, što je za 108,9 miliona maraka više nego u istom periodu prehodne godine. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 239,7 miliona maraka, što je za 85,4 miliona KM ili 55 odsto više nego u prvih sedam mjeseci prošle godine. Pored toga, rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 146,5 miliona maraka, što je za 18 odsto više u odnosu na period januar-jul prethodne godine. Takođe, veća naplata je ostvarena i kod poreza na nepokretnosti i poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to za tri, odnosno osam odsto.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 279,6 miliona maraka, što je za 6,6 miliona KM više u odnosu na prvih sedam mjeseci prethodne godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 23, odnosno 37 procenata, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksi i naknada upravo zbog toga što je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Što se tiče samo jula ove godine, naplata je iznosila 247,3 miliona KM, što je za 8,8 miliona maraka više nego u istom mjesecu prošle godine, te je takođe zabilježen značajan rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa.