Zadržan stabilan trend: Naplata javnih prihoda u prva četiri mjeseca veća za 136 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 911,2 miliona maraka, što je za čak 136,1 milion KM ili 18 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz ostvaren rast naplate u apsolutno svim segmentima prihoda.

Ovo je pokazatelj da je, uprkos krizi izazvanoj pandemijom korona virusa, u Republici Srpskoj zadržan stabilan trend naplate javnih prihoda i to prije svega zahvaljujući mjerama koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije, ali i zahvaljujući odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda. Na ovakve rezultate u naplati javnih prihoda uticale su i mjere zabrane i ograničenja rada određenih djelatnosti u drugoj polovini marta i aprilu prošle godine.

Naplata doprinosa je u prva četiri mjeseca ove godine iznosila je 565,8 miliona maraka, što je za 57,5 miliona KM ili 11 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 321,6 miliona KM ili 11 odsto više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 205,1 miliona KM ili 12 odsto više, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i Zavod za zapošljavanje veća za 12, odnosno 11 procenata.

Kada su u pitanju direktni porezi, naplata je iznosila 193,9 miliona maraka, što je za 45,5 miliona maraka ili čak 31 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od oko 111 miliona maraka, što je za 33,1 miliona KM ili 43 odsto više nego u prva četiri mjeseca prošle godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 73,7 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili 16 procenata više, dok je porez nanepokretnosti naplaćen u iznosu od 4,1 milion KM, što je za 1,9 miliona maraka ili 90 odsto više nego u uporednom periodu.

Ostali javni prihodi su u prva četiri mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 151,5 miliona KM, što je za 33 miliona KM ili 28 odsto više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 90,6 miliona maraka ili 21 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 20,5 miliona maraka ili 30 procenata više u odnosu na prva četiri mjeseca prethodne godine. Takođe, povećana je i naplata po osnovu koncesionih naknada, kazni i ostalih prihoda.

Kada je u pitanju samo april ove godine, naplata javnih prihoda je iznosila 227,1 milion KM, što je za 50,3 miliona maraka ili 28 odsto više nego u aprilu prošle godine, uz rast naplate u apsolutno svim segmentima javnih prihoda. Međutim, ovdje treba imati u vidu da je u aprilu prošle godine zabilježeno značajno smanjenje prihoda isključivo usljed sveopšte situacije u vezi sa korona virusom i mjera Republičkog kriznog štaba koji je zabranio i ograničio rad određenih djelatnosti.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim daju svoj doprinos jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.