Kasa javnih prihoda „teža“ za 48 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih jedanaest mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,28 milijardi maraka, što je za oko 48 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine, što pokazuje da je nastavljen pozitivan trend u naplati javnih prihoda.

Direktni porezi su u tom periodu naplaćeni u iznosu od 437,2 miliona maraka, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 173,2 miliona KM ili 40,3 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, porez na dobit je u prvih jedanaest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 222,7 miliona KM, što je za 15,4 miliona maraka ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila 26 miliona KM, što je za jedan odsto više nego u istom periodu 2018. godine.

Doprinosi su u periodu januar-novembar ove godine naplaćeni u iznosu od 1,43 milijarde KM, što je za 53,1 milion KM ili četiri odsto više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 809,5 miliona maraka ili 27,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 513,4 miliona maraka što je više za 22,2 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po četiri procenta.

 

Kod ostalih javnih prihoda, u prvih jedanaest mjeseci ove godine ostvarena je naplata od 395,8 miliona KM, što je za 24,4 milion maraka ili sedam odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 234,9 miliona maraka ili 15 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 38,7 miliona maraka ili 53 procenta više, kazne su naplaćene u iznosu od 20,8 miliona KM ili 20 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 61,6 miliona maraka, što je za 4,7 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je manja naplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za prvih jedanaest mjeseci 2019. godine, te poređenje sa naplatom iz istog perioda 2018. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS