Day

januar 25, 2021

Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11 (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11  (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu prema XSD šemi. Učitavanje fajlova u XML formatu za online podnošenje poreskih prijava vrši se putem portala Poreske uprave Republike Srpske za elektronsko podnošenje poreskih prijava, sekcija: Import prijava,...
Više

Rezultati javne konkurencije

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336, Broj: 06/1.01/0204/123.3-31.10/20 Dana: 22.01.2021. godine Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje  ...
Više