Day

25 marta, 2021

Godišnja prijava kontrolisanih transakcija sa povezanim licima – otklonjena tehnička greška

Obavještavamo poreske obveznike da je otklonjena tehnička greška „za isti JIB, poreski period i opštinu postoji podnesena prijava“ koja se pojavljivala kod pokušaja podnošenja Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima (PKT1). Rok za podnošenje Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu je 31.03.2021. godine.  
Više