Day

децембар 1, 2021

Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.  
Више

Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.
Више